Waarom een woning aankopen via Kerstenvm?

Omdat het kopen van een woning ook nog wat voeten in de aarde kan hebben.
Kan ik als makelaar daar natuurlijk ook in helpen. Met mijn kennis van de
markt en deskundigheid in bied processen kan ik geen kostenpost, maar
prijspakker zijn.