Nijkerk

Geschiedenis van Nijkerk

Nijkerk is een middeleeuws stadje in Gelderland, op de grens met Utrecht. In 1413 kreeg Nijkerk stadsrechten en werden aarden wallen en houten stadspoorten gebouwd. Stenen kogels, gevonden op de plekken van de vroegere stadspoorten, herinneren aan de vele gevechten die in en om de vest woedden.

Nijkerk is door de eeuwen heen een stadje met twee gezichten. De boerencultuur met het Veluwse karakter maakt Nijkerk tot Poort van de Veluwe. Eeuwenlang was de veemarkt van regionale betekenis. Ter herinnering hieraan wordt nog elk jaar de Boerenmaandag gevierd. De Zuiderzeecultuur is de andere belangrijke en levendige factor. De florerende verbouw van tabak zorgde voor veel voorspoed en trok andere industrieën aan, zoals een glasfabriek, een touwslagerij, een scheepswerf en handel in hout. De achttiende eeuw werd de Nijkerkse Gouden Eeuw. Rond 1800 was Nijkerk na Arnhem de tweede stad op de Veluwe. Er was een grote Joodse gemeenschap die veel aanzien had in Nederland. In de stad stonden een paar honderd tabaksschuren voor het drogen van de tabaksbladeren.